Loading...

Body Weight CoachНаука

Биология


1-770x480_570x0_scale_478b24840a

Парадокс на затлъстяването

"Парадоксът на затлъстяването" се отнася до наблюдения, които противоречат на тезата, че нормалното тегло (ИТМ 18,5-24,9 kg/m2) осигурява най-ниска смъртност, а по-високото тегло е свързано с по-голяма смъртност.

hunger-5_570x0_scale_478b24840a

Биология на гладуването

Един от най-известните и често цитирани класически експерименти в науката за храненето е проведен от проф.Анхел Кейс в лабораторията по физиология на университета Минесота. В края на Втората световна война голяма част от населението на Европа е изтощено от продължително гладуване. По това време науката знае малко за физиологичните и психологическите ефекти на гладуването и как трябва да бъдат захранени ...

3-1920x1080_570x0_scale_478b24840a

Какво е идеалното количество на телесни мазнини?

За всеки индивид съществува оптимално количество на телесните мазнини, което тялото лесно поддържа и при което всички органи и системи в тялото функционират добре. Това количество е строго индивидуално и зависи от ...

1_570x0_scale_478b24840a

Хормони и енергиен баланс

Поддържането на енергийния баланс е жизнено важен процес за всички живи организми.
Физиологичните механизми осигуряващи енергийната хомеостаза са изключително сложни и включват голям брой биологично активни вещества (хормони, невротрансмитери и т.н.).
През 1994 г. е открит хормон

background-4567_570x0_scale_478b24840a

ЦИРКАДНИ РИТМИ

Интересен експеримент, изследващ връзката между лишаването от сън и усещането за глад, е проведен от Spiegel et al. (2004) от изследователската лаборатория по хронобиология и невроендокринология в Чикаго. В експеримента участват 12 мъже на възраст 22 години с нормално телесно тегло.

background-2345_570x0_scale_478b24840a

ДЕГУСТАТОРИ

Регистрирани са значими различия в чувствителността на вкусовите рецептори при различните индивиди. Възможно е при някои хора причината за дефицит на "награда" да е резултат от такава понижена чувствителност, на фона на нормално функционираща допаминова система в ЦНС.

background-12344_570x0_scale_478b24840a

НЕВРОТРАНСМИТЕРИ

Невротрансмитерите са химични вещества, които се секретират от синапсите и служат за предаване, усилване или модулиране на нервните импулси. Установено е, че някои от тях, като допамин и серотонин, играят ключова роля в регулирането на храненето. Изучаването на тяхната активност в различните региони на мозъка допринесе за изясняване на някои механизми, стоящи в основата на нарушения в регулацията на апетита, телесното тегло и поведението свързано с енергийния баланс.

bio-3_570x0_scale_478b24840a

Модел на двойната интервенционна точка

Според този модел теглото на индивидите може да варира в определен диапазон под влияние на външни (екологични, социални) фактори. Приема се, че ширината на този диапазон се ограничава от горна и долна интервенционна точка.

background-1212_570x0_scale_478b24840a

МАСТНА ТЪКАН

Мастната тъкан играе ключова роля за физиологичната регулация на телесната маса. Установена е изключително висока хетерогенност на човешката популация както по отношение на количеството, така и по-отношение на разпределението и качествените характеристики на телесните мазнини

energybalans_570x0_scale_478b24840a

ЕНЕРГИЕН БАЛАНС

Регулацията на телесното тегло се осъществява посредством промени в енергийния баланс. Когато количеството на приеманата от даден индивид енергия под формата на храна е равно на изразходваното за осигуряване на всички жизнени функции и дейности, тогава той се намира в енергиен баланс и ТМ остава непроменена. Когато количеството на приеманата енергия надвишава изразходваното, организмът е в положителен енергиен баланс и ТМ нараства. Аналогично,

image006_570x0_scale_478b24840a

Генетични фактори

Преносът на информация от поколение в поколение се осъществява посредством молекулата на ДНК. Генът представлява участък от ДНК, който носи информация за синтеза на една полипептидна верига (белтък). Генът е най-малката функционална единица за наследственост. Всеки ген има две или повече структурни състояния, наречени алели. Гените кодират две или повече различни състояния на един признак. Наследствеността на даден признак се дефинира като процента на вариация в тази черта при отделните индивиди, която може да се обясни с наследени фактори. Класическите методи за

bio-1_570x0_scale_478b24840a

СЛАБА ТЕЛЕСНА КОНСТИТУЦИЯ

За разлика от затлъстяването, слабата телесна конституция (CT) е рядко състояние, характеризиращо се с естествено ниско телесно тегло. ИТМ < 17,5 кг/КВ.м, което отговаря на критериите за анорексия нервоза (AN), но няма биологични маркери за недохранване, няма симптоми на хранителни разстройства. Индивидите изразяват желание за наддаване на тегло.

f_570x0_scale_478b24840a

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ЗАТЛЪСТЯВАНЕ

По дефиниция „рисков фактор“ е променлива, за която е доказано, че проспективно предсказва появата на неблагоприятни последствия сред лица, които първоначално не са били засегнати (Kraemer et al., 1997). Рисковите фактори увеличават статистическата вероятност за появата на заболяване, а ограничаването или премахването на тяхното въздействие върху индивида води до намаляване на вероятността за поява на заболяването, но не лекува вече съществуващо такова. За разлика от рисковите фактори, причините са променливи, чието влияние се свързва със съществуващо заболяване.

red_570x0_scale_478b24840a

Релативен енергиен дефицит при спортисти

Заниманията със спорт обикновено се препоръчват като ефективна стратегия за профилактика срещу наднормено тегло, затлъстяване и хранителни нарушения. Установено е, че участието в спортни дейности допринася положително за подобряването на физическата годност, повишава самооценката и като цяло изгражда по-положителен образ на собственото тяло. Множество изследвания обаче показват, че разпространението на хранителните нарушения и хранителни разстройства сред елитните спортисти е много по-високо в сравнение с общата популация (Sundgot-Borgen &Torstveit, 2004; Martinsen & Sundgot-Borgen, 2013). Съобщаваното разпространение на симптомите на ХР сред спортистите варира между 6 и 45% при жените и 0 и 19%

bio-2_570x0_scale_478b24840a

МЕТАБОЛИТНО ЗДРАВЕ И ТЕЛЕСНО ТЕГЛО

Затлъстяването е добре познат рисков фактор за диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания и няколко вида рак, което е свързано с влошен метаболитен профил. Въпреки това част от хората със затлъстяване показват значително по-нисък риск от метаболитни усложнения от очаквания за техния ИТМ

zdraven-monitor_570x0_scale_478b24840a

Телесен състав

Съставът на човешкото тяло може да се разглежда на различни нива - атомно (кислород, въглерод, водород и други), молекулно (вода, мазнини, протеини и други), клетъчно (обща маса на клетките, вътреклетъчна вода, извънклетъчна вода), тъканно-органно (скелетни мускули, мастна тъкан, кости, кръв и други) и на ниво цяло тяло.

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах