Loading...

Body Weight CoachПолитика за личните данни

Обща информация
Загрижени сме за начина, по който вашите данни се събират, използват, споделят и съхраняват.
Политиката за поверителност се прилага и отнася за информацията, събрана при Ваше посещение на сайтa https://www.bodyweightcoach.bg.
Тя се прилага също и когато използвате услугите, които, се предлагат през сайта. Когато използвате нашия сайт, ние ще считаме, че сте информирани за това как вашите данни могат да бъдат събирани, обработвани, разкривани или ползвани в съответствие с настоящата Политика на поверителност и във връзка с нашите Условия за ползване.

Вашите лични данни ще бъдат защитени по начина, описан в тази Политика и при стриктно спазване на действащото законодателство- ЗЗЛД, Общ регламент за защита на личните данни. Сървърите ни са на територията на Република България. Ако вие се намирате извън Република България, трябва да имате предвид, че всякакви Лични данни (както са дефинирани поотделно по-долу и наричани заедно „данни“), които ни предоставяте и/или които ние събираме от вас ще бъдат прехвърлени, обработени и използвани в Република България в съответствие с условията и на основанията, определени в настоящата Политика и действащото законодателство.

Основни понятия
„Лични данни“ – това е всяка информация, която се отнася до потребителите/ посетителите на нашия уебсайт и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим вашата самоличност или да свържем вашето потребителско поведение с точно определено устройство, от което достъпвате уебсайта ни.

„Субект на личните данни“ – това са физическите лица, потребители/ посетители на https://regena.bg.

„Обработване на лични данни“ – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ, съхранение, предаване и др.

„Администратор на лични данни“ – НУТРИШЪН КОНСУЛТ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България с ЕИК 202221024 и седалище и адрес на управление в Република България, град София, п.к. 1111; ж.к. "Яворов", бл.29,вх. Б, ет. 5, ап. 20.

„Обработващ лични данни“ – това са нашите служители, които обработват Ваши лични данни , с цел да получите отговор на Ваше запитване.

„Бисквитките“ или „Cookies“ са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя/ посетителя. Бисквитките се използват, за да помогнат на потребителите ефективно да използват уеб-сайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Някои от бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

Сигурност и защита на личните данни
Ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки за защита на вашите данни на сайта срещу непозволени действия, вкл. загуба и неправомерен достъп. С цел гарантиране на висока сигурност, мерките се предприемат на два етапа – на етапа на проектиране на отделни сегменти от уебсайта, както и на етапа на подразбиране – когато вие, като потребител попълните контактна форма/ или се регистрирате за получаване на информационен бюлетин. Мерките включват ограничаване на достъпа до Вашите лични данни, стриктно следване на правилата във вътрешната политика, подходящо обучение на лицата, отговорни за обработването на Вашите лични данни и спазване на добрите практики, насоки и указания за защита на лични данни от компетентните надзорни органи. Всички мерки подлежат на редовен преглед и периодично се актуализират. При нарушение на сигурността на ваши налични данни, ще ви уведомим без ненужно забавяне след узнаването, ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за вашите права и свободи.

Дейности по обработване на лични данни
Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас в съответствие с приложимото законодателство и добри практики за защита на данните. Когато попълвате дадена форма, събираща лични данни на сайта, вие се ангажирате данните, които предоставяте, да бъдат точни, коректни и актуални. На https://www.bodyweightcoach.bg, ние събираме лични данни по следните начини:

Форма за контакт;
Записване за информационен бюлетин (новини;
Бисквитки (cookies)/ др. аналогични способи.

Категории лични данни
През нашия сайт се събират определени категории лични данни, всяка с конкретна цел.

Използваме ваши лични данни като име, фамилия, Еmail адрес, телефонен номер с цел да ви идентифицираме и да знаем как да се обръщаме към вас; за контакт с вас;


Данните, свързани с поведението на потребителите на нашия сайт са ни нужни за подобряване на услугите и разбиране на интересите и поведението ви като посетители, както и за да можем да отговорим на Вашите предпочитания. В случаите, когато събираме Ваши лични данни, ще поискаме Вашето съгласие предварително. Веднъж дадено, Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Срок на съхранение и унищожаване
Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани, но не по-дълго от 60 месеца. Ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими.

Маркетингова дейност: личните данни, предоставяни от вас при абониране за бюлетина, за да ви държим в течение на нови услуги и тенденции в областта на здравословния начин на живот и развитието на науката и спорта налични отстъпки на съществуващи услуги или някои улеснения в обслужването, които сме създали за вас. Изпращаните от нас съобщения ще бъдат съобразени с приложимото българско и ЕС законодателство. Със записването за нашия бюлетин, вие ще получите отделен имейл за потвърждение на вашето желание. С потвърждаване от ваша страна, ние ще считаме, че вие сте дали своето изрично съгласие да обработваме данните ви (име и имейл) за целите на директен маркетинг. Разбира се, вие можете по всяко време да оттеглите даденото съгласие по лесен и удобен начин.

Използване на бисквитки
Ние използваме абсолютно необходими бисквитки. Те са от съществено значение за правилното функциониране на сайта, позволяват на потребителите/ посетителите да преглеждат и да се възползват от всички функции, като форма за контакт и др. Тези бисквитки са необходими с цел осигуряване на ефективната функционалност на сайта.

Бисквитките за ефективност и анализ, които използваме, събират информация, за начина, по който потребителите и посетителите използват сайта, посещаемост на страници. Тези бисквитки събират обобщена, анонимна информация, която не идентифицира посетителите и потребителите. С тях ние измерваме ефективността за сайта и взаимодействието ни с вас, за да го подобряваме в бъдеще.

Анализ на посещаемостта и проследяване на потребителското поведение на уебсайта чрез кодове от домейни на трети страни
Ние използваме възможностите, предоставени ни от Google Analytics, Google Adwords, Google Data Studio и Yandex Metrica за да измерваме посещаемостта на сайта като брой и честота на посещенията. Ние не използваме тези възможности, за да събираме лични данни или индивидуални IP адреси; данните достигат до нас в обобщен вид и анонимизирани със статистическа цел и подобряване на ползването на сайта от потребителите/ посетителите.

Други кодове, в това число бисквитки, използвани на уебсайта
Mailchimp и Mailerlite – освен данни с цел изпращане на бюлетини.

Може да управлявате бисквитките и кодовете на трети страни тук.

Разкриване на данни
Ние няма да разкриваме лични данни на трети лица, извън случаите, когато това се налага да бъдат защитени жизненоважните интереси на Вас/ друго физическо лице, или е за целите на спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас, като администратор на лични данни.

Ние не извършваме предаване на лични данни, събрани през нашия сайт на трета държава или международна организация извън Европейския съюз/ Европейското Икономическо Пространство.

 

 

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах