Loading...

Body Weight CoachНаука

СЛАБА ТЕЛЕСНА КОНСТИТУЦИЯ


bio-1_770x0_scale_478b24840a

За разлика от затлъстяването, слабата телесна конституция (CT) е рядко състояние, характеризиращо се с естествено ниско телесно тегло. Индекса на телесна маса (ИТМ) < 17,5 кг/м 2 , което отговаря на критериите за анорексия нервоза (AN), но няма биологични маркери за недохранване, няма симптоми на хранителни разстройства. Индивидите изразяват желание за наддаване на тегло. Клинично здрави са, за разлика от индивидите с AN жените имат редовна менструация, имат нормална тироидна функция и инсулинова чувствителност. ИТМ през целия живот е бил в ниските персентили и никога не са се подлагали на диета за отслабване. Калорийният прием, общият енергоразход и енергийният разход в покой не се различават статистически значимо от тези на жени с ИТМ=21 (Bossu et al., 2007). При прехранване се наблюдава парадоксален положителен енергиен баланс, който не е съпроводен от наддаване на телесно тегло. Това наблюдение подкрепя предположението, че при този фенотип съществуват все още неизвестни, специфични пътища за разход на енергия (Germain et al., 2014). Bossu и сътр. (Bossu et al, 2007) установяват, че психологическият профил на изследваните лица с CT не се различава от този при контролите, за разлика от профила на AN, който се характеризира с нарушения в хранителното поведение, ниска самооценка, висок перфекционизъм, страх от телесни мазнини.

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах