Loading...

Body Weight CoachПрактика

Какво е физически рейтинг?


body-type-tanita-9_770x0_scale_478b24840a
 
Всеки човек има специфично телосложение, което се формира в процеса на индивидуалното му развитие под влияние на широк набор от вътрешни и външни фактори ( генетични, епигенетични , фактори на средата и др.). Във всяка човешка субпопулация има индивиди с ниско, средно и високо телесно тегло. Мускулите и мастната тъкан са важни компоненти на телесния състав, а тяхното количество и разпределение в тялото се свързват с различни степени на потенциален здравен риск. Целенасочени промени в начина на живот (хранене, активност, почивка) могат да допринесат за оптимизиране на съотношението  мускулна/мастна тъкан и да намалят този риск. Поставянето на реалистични цели е от ключово значение за ефективността на програмите за профилактика и терапия на нарушения свързани с теглото и храненето. Стремежът към твърде ниско телесно тегло или твърде нисък процент телесни мазнини в някои случаи може да имат сериозни нежелани последствия.  
 
Японската фирма Танита е лидер в производството на професионална апаратура за анализ на телесен състав. Сегментният анализатор Танита MC 780 map позволява да се направи прецизна оценка на голям брой телесни показатели. Един от тези показатели е т.нар. Физически рейтинг, чрез който се оценява телосложението, като се отчитат едновременно процент телесни мазнини и индекс на мускулна маса. Хората могат да имат нисък, среден или висок процент телесни мазнини, комбиниран с нисък, среден или висок индекс на мускулна маса. Възможните 9 комбинации съответстват на следните 9 типа телосложение.
 
Рейтинг 1. Скрито затлъстяване - тялото е с висок процент мазнини и недостатъчно мускулна маса. На пръв поглед хората с този рейтинг  нямат излишни килограми, а и индекса  им на телесна маса (ИТМ) попада в здравословната зона, поради което здравният им риск най-често се подценява. Това е много нездравословен тип телосложение, което в повечето случаи остава незабелязано. Ранната диагностика е изключително важна за профилактиката на метаболитни заболявания. Изследванията сочат, че приблизително 25% от хората с тегло в "норма", според ИТМ, развиват хронични неинфекциозни заболявания, които обикновено се свързват с високо телесно тегло.
 
 Рейтинг 2: Затлъстяване. Затлъстяването показва наличие на висок процент мазнини и стандартно ниво на мускулна маса. Високият процент телесни мазнини се забелязва с просто око. За определяне на количеството и качеството на мускулната маса са необходими подходяща апаратура и квалифицирани специалисти. Затлъстяването е разнородно, мултифакторно състояние или заболяване, което подлежи на лечение, но в повечето случаи не може да бъде излекувано, поради което се дефинира като хронично рецидивиращо заболяване. Ползите от вторичната и третичната профилактика на затлъстяването са безспорно доказани, но за съжаление остават непопулярни както за практикуващите специалисти, така и сред засегнатите лица. 
 
Рейтинг 3: Солидно телосложение - висок процент телесни мазнини и висок индекс на мускулна маса. Здравният риск на хората с този рейтинг в  някои случаи може да бъде надценен, тъй като външно изглеждат много едри. Голямото количество мускулна маса може да е непреодолима пречка за достигане на "здравословно тегло" ( ИТМ<25 )  и едновременно с това да играе защитна роля по отношение на риска от развитие на хронични неинфекциозни заболявания. Между 25 и 50 % от хората с рейтинг "3"  (в зависимост от количеството и разпределението на телесните мазнини, хранителните навици и двигателната активност) остават метаболитно здрави независимо от теглото . Убежденията и очакванията, че със "силна воля" всеки може и трябва да постигне "нормално" тегло са не само нереалистични, но и вредни за хората от тази група!  Същинската цел на програмите за отслабване е повишаване на качеството на живот и намаляване на здравния риск  на хората, живеещи със затлъстяване.  Вторичната и третичната профилактика са изключително важни за постигането на тази цел.
 
 Рейтинг 4: Недостатъчно трениран - средно количество телесни мазнини и ниско ниво на мускулна маса.  Загубата на тегло за сметка на мускулна маса е основен проблем за хората с този рейтинг. Саркопенията се свързва с повишен риск от травми в ежедневието, влошено качество на живот, по-висока заболеваемост от хронични неинфекциозни заболявания, по-кратка продължителност на живот.
 
 Рейтинг 5: Стандартен тип телосложение - средно ниво на телесни мазнини и мускулна маса. 
 
Рейтинг 6: Атлетичен тип - средно количество телесни мазнини и висок индекс на мускулна маса. Това е здравословна оценка на физиката. Това е рейтинг, който имат много спортисти.
 
Рейтинг 7: Тънък тип - ниско количество телесни мазнини и нисък индекс на мускулна маса.  Хората с този рейтинг може да са естествено слаби (виж Слаба телесна конституция) или да полагат волеви усилия, за да постигнат и поддържат нереалистичен идеал за "перфектна фигура".  Стремежът към твърде слабата фигура може да доведе до недохранване и да отключи сериозни здравословни проблеми!  
Професионалният анализатор на телесен състав TANITA MC 780 map предоставя ценна информация за хранителния статус и клетъчното здраве на лицата с поднормено тегло, което е необходимо за разграничаване на клинично здравите поднормени индивиди и тези, които имат нарушения или заболявания - анорексия, булимия, релативен енергиен дефицит в спорта и т.н..
 
 
Рейтинг 8: Слаб и мускулест -  малко количество телесни мазнини и стандартно количество на мускулна маса. 
 
 Рейтинг 9: Много мускулест - ниско количество телесни мазнини и високо ниво на мускулна маса. Този тип телосложение се среща изключително рядко, обикновено при някои атлети в състезателен период и не може да се поддържа целогодишно. 
 
Ако желаете да разберете какъв е Вашият физически рейтинг, можете да си запишете час  за анализ на телесен състав тук
 
Боряна Палатова, д-р

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах