Loading...

ПрактикаАнализ

Скала на Росенберг за обща самооценка.


За изследване на равнището на общата самооценка най-често се използва публикуваната през 1965 година скала SES – Self-Esteem Scale от Морис Розенберг (Rosenberg, 1965). На български език има няколко превода на скалата. Тук е използвана последната публикувана адаптация, а именно на Dilova, Papazova & Koralov (2017). Въпросникът съдържа 10 айтема. 

* праговите стойности са определени въз основа на данни, получени от извадка (1200 лица) от общата популация в България. 

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах