Loading...

Body Weight CoachНаука

БИОПСИХОЛОГИЧНА ПЕРСПЕКТИВА


background-2456_770x0_scale_478b24840a

Съществуват различни теоретични перспективи (биопсихологична, поведенческа и когнитивна и т.н.), които могат да се използват за изследване, обясняване, предвиждане и модифициране на човешкото поведение в контекста на енергийния баланс. Невробиологичните изследвания показват, че човешкото поведение (мисли, емоции, действия) е резултат от невронна активност в различни мозъчни региони. Развитието на технологиите (ЕЕГ-машини, ПЕТ-скенери, функционален ядрено-магнитен резонанс и др.) през последните 25 години, отвори много нови възможности за изследване на човешкия мозък и неговите функции. Топографирани са различни мозъчни дялове, свързани с апетита, ситостта, удоволствието, паметта и мотивацията. Събрани са много доказателства за ролята на различни хормони и невротрансмитери в регулацията на поведението, повлияващо енергийния баланс (Farooqi et al., 2007;  Fox, Weiss & Brown, 2008; Kaye et al., 2005a, 2005b; Wang et al., 2009).

Развитието на генетиката довежда до натрупване на убедителни доказателства за връзката на стотици генни локуси с наднорменото тегло и затлъстяването. Зараждат се нови науки като нутригенетика, която изучава влиянието на гените върху избора на вид и количество храна, и нутригеномика, която изследва промяната в експресията на гените под влияние на различните храни. Интересни открития са направени при изследването на човешкия микробиом за връзката му с поведението на хранене. За да илюстрирам всичко това, ще дам пример с някои от изследванията, проведени през последните две десетилетия, които се фокусират върху влиянието, което оказва биологията на тялото върху човешкото поведение.

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах