Loading...

Body Weight CoachНаука

Здрави, независимо от теглото


poster-1_770x0_scale_478b24840a

Концепцията „Здрави независимо от теглото“

              („Health at every size”)  

През последните 70 години доминиращата здравна парадигма е ориентирана към теглото (Weight-Centered HealthParadigm/WCHP ).  Здравните политики са насочени към насърчаване на отслабване и поддържане на телесно тегло в границите на нормата според ИТМ .

 Привържениците на WCHP  вярват, че:.

 1. Високото телесно тегло е причина за влошено здраве и  повишена смъртност.
 2. Съветването на пациентите да намалят теглото си е ефективна интервенция.
 3. Теглото е под контрола на отделния човек.
 4. Когато загубата на тегло и подобряването на здравето не се поддържат във времето, вината е на пациента.
 5. Подобренията в здравословното състояние, наблюдавани след интервенция за намаляване на теглото, се дължат на намаляването на теглото, а не на поведенческите модификации и самата интервенция.
 6. Съветването на пациентите да намалят теглото си е безвредна намеса.

 

Критики, основани на доказателства:

 

Обикновено се смята, че хората вземат съзнателни и доброволни решения относно храненето и физическата активност и че следователно тези решения могат да бъдат манипулирани. Научните доказателства обаче сочат, че тези действия до голяма степен се контролират от мощна биологична система, която регулира скоростта на метаболизма и несъзнателния стремеж към хранене и движение (Bacon, 2010; Benton & Young, 2017; Fothergill et al., 2016; Friedman, 2009)

 

Страдаме от епидемия от алармиращ език“ (Basham & Luik, 2008; Boero, 2007; Campos et al., 2006; Gard, 2011b; Herndon, 2005; Rail et al., 2010). Basham и Luik (2008) твърдят, че "последицитеот този алармизъм за научната политика и за медицината, основана на доказателства, са по -големи от тези на всяка епидемия от "затлъстяване", реална или въображаема" (стр. 244).

 

Противоположно на интуицията е откритието, че един от най-силните предиктори за увеличаване на теглото е участието в диета за отслабване, независимо от действителното телесно тегло на спазващия диетата.

 

 

?Високото телесно тегло е причина за влошено здраве и  повишена смъртност. ?

 

Твърдението, че продължителността на живота намалява като пряк резултат от телесно тегло, което е по-високо от категорията на ИТМ "нормално тегло" (Nagai et al., 2012; Olshansky et al., 2005; Stewart, Cutler, & Rosen, 2009), не се подкрепя от големи епидемиологични проучвания.

 

Както и при смъртността от всички причини, ИТМ в категорията "наднормено тегло" осигурява защитен ефект в сравнение с ИТМ в категорията "здравословно тегло", дори без корекция за съпътстващи фактори като физическа активност, диети и цикличност на теглото (Calle et al., 2003; Pischon et al., 2008).

 

 Парадоксът на "затлъстяването" съществува и по отношение на бъдещата заболеваемост. В проучване на повече от 20 000 души с наскоро прекаран исхемичен инсулт, след коригиране за смущаващи фактори, хората с "наднормено тегло" и"затлъстели" категории ИТМ са имали значително по-нисък риск от голям съдов инцидент през следващите 2,5 г. в сравнение с хората от категория ИТМ "здравословно тегло" (Ovbiagele, Bath, Cotton, Vinisko, & Diener, 2011).

 

                                              

?? Съветването на пациентите да намалят теглото си е ефективна интервенция??

 

Според критиците няма доказателства, че програмите за намаляване на теглото на индивидуално ниво или програмите за превенция на "затлъстяването" на групово, общностно и популационно ниво са ефективни за постигане на значителни и устойчиви резултати, свързани с теглото (Aphramor, 2010; Bombak, 2013; Ernsberger & Koletsky, 2000; Gaesser, 2009; Guthman, 2012; Ikeda et al., 2005; Kolata, 2007).

 

 

Критиците твърдят, че повечето проучвания за отслабване не включват дългосрочно проследяване, поради което резултатите през следващите 2 до 5 години, когато е найвероятно да настъпи увеличаване на теглото, в голяма степен не се отчитат (Robison & Carrier, 2004). В случаите, в които тези резултати са отчетени, процентът на неуспешните програми за отслабване в дългосрочен план (от 2 до 5 години) достига 95 % (Gaesser, 2000; Mann et al., 2007)

 

Между една трета и две трети от хората, които отслабват значително в рамките на диетична програма за отслабване, възвръщат цялото загубено тегло и повече в рамките на 5 години (Mann et al., 2007).

 

Риск от ятрогенен ефект

 

Съществуват убедителни доказателства за вредите, произтичащи от WCHP, включително неудовлетвореност от тялото, нарушено хранене, циклично движение на теглото, стигма на теглото и дискриминация по отношение на размера на тялото (Aphramor, 2005; Bacon & Aphramor, 2011; Bell, McNaughton, & Salmon, 2009)

 

Бързо нараства разпространението на субклиничните и клиничните форми на хранителни нарушения!

 

 

Доказателствата за редица вреди, свързани с умишленото отслабване и цикличното покачване на теглото, сочат, че това е сериозен проблем за общественото здраве за хората от целия спектър на теглото, включително и за тези от категорията на ИТМ "здравословно" тегло (Montani, Schutz, & Dulloo, 2015), но той рядко се споменава в политиките и програмите за обществено здраве за "борба със затлъстяването".

 

 

 

Доказателства за психологически (Davison, Schmalz, Young, & Birch, 2008; Essayli, Murakami, Wilson, & Latner, 2017; Graham & Edwards, 2013; Griffiths & Page, 2008; Phelan et al., 2015; Savoy, Almeida, & Boxer, 2012), поведенчески (Mustillo, Budd, & Hendrix, 2013; Neumark-Sztainer et al, 2002 г.; Pearl, Dovidio, Puhl, & Brownell, 2015 г.; Phelan et al., 2015 г.; Schvey, Puhl, & Brownell, 2011 г.; Storch et al., 2007 г.; Vartanian & Smyth, 2013 г.) и физиологичните ефекти от потисничеството, основано на теглото, се увеличават

 

Схващането, че хората трябва да могат (или да искат) да контролират теглото си и да манипулират уравнението на енергийния баланс, насърчава предразсъдъците и стигмата (Aphramor and Gingras, 2008).

 

Заклеймяването не мотивира, а разболява!

 

Хората, които не са в състояние да поддържат (или избират да не се стремят към) по-ниско тегло, биват етикетирани с негативни морални ценности като мързел, слаб самоконтрол и лакомия (Evans, 2006). Стигмата от своя страна се свързва с множество здравословни проблеми, като например лошо психично здраве (Eisenberg, NeumarkSztainer, and Story, 2003), както и с физиологични последици, включително повишен риск от хронични заболявания в резултат на стрес (например коронарна болест, хипертония, диабет) (O'Reilly, 2011).

Принципите на Health At Every Size® са:

 1. Приемане и зачитане на разнообразието от форми и размери на тялото;
 2. Признаване на факта, че здравето и благосъстоянието са многоизмерни и включват физически, социални, духовни, професионални, емоционални и интелектуални аспекти;
 3. Насърчаване на всички аспекти на здравето и благополучието за хора с всякакви размери;
 4. Насърчаване на хранене съобразно индивидуалните хранителни нужди, глад, ситост, апетит и удоволствие;
 5. Насърчаване на индивидуално подходяща, приятна и подобряваща живота физическа активност, а не упражнения, които са насочени към намаляване на теглото.

Източници:

O’hara, L., & Taylor, J. (2018). What’s wrong with the ‘war on obesity?’A narrative review of the weight-centered health paradigm and development of the 3C framework to build critical competency for a paradigm shift. Sage Open, 8(2), 2158244018772888.

Penney, T. L., & Kirk, S. F. (2015). The health at every size paradigm and obesity: missing empirical evidence may help push the reframing obesity debate forward. American journal of public health105(5), e38-e42.

 

 

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах