Loading...

Body Weight CoachПрактика

Индекс на формата на тялото


apple-ob_770x0_scale_478b24840a

Вероятно повечето от Вас са запознати с индекса на телесна маса (ИТМ), чрез който се определя дали сме с поднормено, нормално, наднормено тегло или с някаква степен на затлъстяване. Много изследвания са доказали обаче, че голямо значение за здравето ни има не само количеството на телесните ни мазнини, но и как са разпределени по тялото. Основните ограничения на ИТМ се свързват с неспособността за разграничаване на мускулна от мастна маса, както и това, че не отчита разпределението на мазнините в различните части на тялото. Поради това при лица с висок процент мускулна маса или гиноидно затлъстяване (натрупване на мазнини в долната част на тялото) рискът може да бъде надценен, а при такива с малко мускулна маса и абдоминално натрупване на мазнини -  силно подценен.

 

Индексът на формата на тялото (A body shape index - ABSI) е нов антропометричен индекс, предложен през 2012 година от Krakauer и стр. (City College of New York) за оценка на здравния риск, свързан с натрупването на телесни мазнини.

Въпреки че ABSI е все още сравнително нова концепция и все още не се използва широко в клиничната практика, тя е показала обещаващи резултати в няколко проучвания и може да се окаже полезен инструмент за идентифициране на лица с висок риск от здравословни проблеми, свързани със затлъстяването. Важно е обаче да се отбележи, че ABSI трябва да се използва в комбинация с други мерки за телесен състав, като ИТМ и съотношението талия-ханш, а не като самостоятелна мярка.

ABSI може да се използва за прогнозиране на риска от няколко здравословни състояния, включително диабет тип 2, сърдечни заболявания и преждевременна смъртност, дори след коригиране на фактори като възраст, пол и тютюнопушене.

 

 Формулата за изчисляване на ИФТ е значително по сложна, а праговите стойности зависят от пола и възрастта. За да Ви улесним, ако желаете да проверите какво показва Вашият  Индекс на формата на тялото подготвихме  удобенкалкулатор.

 В един преглед  Ji и стр.  анализират резултатите от тридесет и осем проучвания, включително 24 ретроспективни кохортни проучвания и 14 напречни проучвания, проведени в 15 държави. Мета-анализът установява, че увеличението на ABSI със стандартно отклонение е свързано с увеличаване на вероятността за хипертония с 13% и диабет тип 2 с 35%, както и с увеличаване на риска от сърдечносъдови заболявания с 21% и на риска от смъртност поради всички причини с 55%. Според авторите ABSI превъзхожда индекса на телесна маса и обиколката на талията при прогнозиране на смъртността поради всички причини, но не се представя добре при прогнозиране на хроничните заболявания. ABSI е силно групиран около средната стойност с доста малка дисперсия, което затруднява определянето на клинична граница за клиничната практика. Необходими са бъдещи проучвания, за да се оцени потенциалната полезност на ABSI като антропометричен показател за наблюдение на здравето на ниво население.

 

 

Обърнете внимание!

Редукцията на телесното тегло не винаги носи ползи за здравето. Ако загубата на тегло е за сметка на мускулна маса, а излишните мазнини в коремната област  се запазят, здравмият риск може да нарасне значително.

Независимо от полаганите усилия за голяма част от хората с висока степен на затлъстяване (според ИТМ) нормалното тегло е непостижима цел.  Епидемиологичните изследвания показват, че повечето хора могат да постигнат и поддържат редукция на теглото от 5-10%. За хората с висока степен на затлъстяване това е на пръв поглед скромно постижение, но то носи значителни здравни ползи и не бива да се подценява. Ако изберете обаче, да проследявате своя напредък по пътя към по-добро здраве чрез индекса на формата на тялото в допълнение към индекса на телесна маса,  ще откриете, че много нисък здравен риск е постижима цел!

Около 22% от хората с нормално телесно тегло са с влошено метаболитно здраве и висок здравен риск. Използвайте този калкулатор, за да проверите дали не попадате в тази група. Това ще Ви позволи да вземете необходимите мерки навреме.

 

Полезни връзки:

Krakauer, N. Y., & Krakauer, J. C. (2012). A new body shape index predicts mortality hazard independently of body mass index. PloS one, 7(7), e39504.

Ji, M., Zhang, S., & An, R. (2018). Effectiveness of A Body Shape Index (ABSI) in predicting chronic diseases and mortality: A systematic review and meta‐analysis. Obesity Reviews, 19(5), 737-759.

 

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах