Loading...

Body Weight CoachНаука

Външният вид при младите хора


monogr-ak_770x0_scale_478b24840a

Монографията „Външният вид при младите хора: между здравето и успеха“ представя три актуални научни изследвания, осъществени в периода 2013-2019 г., проучващи с помощта на качествени и количествени методи външния вид като сложен и многоизмерен феномен в юношеска и младежка възраст.

Индуктивно е генериран многомерен концептуален модел на външния вид при младите хора. Неговите осем измерения включват културно, междуличностно, професионално, измерение здравно поведение, интервенционно измерение (козметична хирургия), декоративно, физическо (биологично) и личностно измерение. Моделът разкрива сложното взаимодействие на биологични, психологични, социални и културни фактори.

Национално представително изследване с юноши доказва значимото влияние на външния вид върху здравето и благополучието, качеството на междуличностните взаимоотношения с връстниците и успеха в училище на юношите.

Получените резултати имат значение както за увеличаването на научното знание по отношение на външния вид и неговите ефекти, така и за приложни области като: 1) регулиране и регламентиране на медийните послания, свързани с идеалното тяло и външен вид и методите за тяхната промяна, особено отправените към юношеска и младежка аудитория; 2) разработване на интервенции за формиране и утвърждаване на позитивен и здравословен образ за тялото и външния вид и превенция на дисфункции и клинични свързани с външния вид разстройства в образователната система и в общественото здраве; 3) индивидуална и групова консултативна и клинична психологическа практика, свързана с проблемите на тялото и външния вид; 4) повишаване на информираността на обществото за свързаните със здравето и благополучието аспекти на външния вид.

 

Авторът доц. д-р Анна Александрова-Караманова работи в Департамент „Психология“ към Институт за изследване на населението и човека – БАН. Изследователските й интереси са в областта на психология на здравето, психология на развитието в юношеска и младежка възраст и психология на личността.

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах